สินเชื่อเงินสด อนุมัติง่ายที่สุด สำหรับการขอสินเชื่อที่พักอาศัย

สินเชื่อเงินสด อนุมัติง่ายที่สุด สำหรับการขอสินเชื่อที่พักอาศัย

หลักเกณฑ์ การขอสินเชื่อเงินสด อนุมัติง่ายที่สุดสำหรับการขอสินเชื่อที่พักอาศัย

  1. หลักทรัพย์ ที่อยู่อาศัย

โดยทั่วไปแล้ว ธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดของราคาประเมิน คือ 100%  ของราคาหลักทรัพย์ ซึ่งราคาประเมินของแต่ละหลักทรัพย์ก็ใช่ว่าจะได้ 100% เสมอไป ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ ที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารพาณิชย์มักจะได้วงเงินต่ำกว่าบ้านและคอนโด หรือบ้านมือสอง ที่ราคาประเมินถูกกว่าบ้านใหม่ และรวมถึงใครคือเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรนั้นๆ เป็นต้น

  1. ความสามารถของผู้ขอสินเชื่อเงินสด อนุมัติง่ายที่สุดสำหรับการขอสินเชื่อที่พักอาศัย

ธนาคารจะพิจารณาในส่วนของความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ โดยพิจารณาจาก รายได้ บริษัทหรือหน่วยงานราชการที่ทำอยู่ อายุงาน ภาระหนี้สิน ซึ่งจะพิจารณาในส่วนของผู้กู้ร่วมด้วยเช่นกัน โดยปรกติ ธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่ออยู่ที่ประมาณ 30-50 เท่าของรายได้สุทธิต่อเดือน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอาชีพของผู้กู้ ผู้กู้ร่วมและฐานรายได้ ซึ่งถ้ามีรายได้สูง การขอสินเชื่อก็จะได้วงเงินที่สูงขึ้นไป แต่หากเมื่อพิจารณาในส่วนของภาระหนี้สินที่มีอยู่ ก็ต้องเอามาหักลบกันก่อน จึงจะได้เป็นวงเงินกู้ที่จะมีอัตราเสี่ยงต่อหนี้เสียได้

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือประวัติการผ่อนชำระหนี้ที่ตรงเวลาในอดีตของผู้กู้ ที่เคยกู้เงินมาก่อน จะถูกนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน หากผู้ขอกู้มีประวัติการผ่อนชำระที่ไม่ตรงเวลา ล่าช้า ขาดชำระหนี้บ่อยๆ ก็อาจจะทำให้ธนาคารพิจารณาไม่ปล่อยสินเชื่อให้เลยก็เป็นได้

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันนี้ มีโปรแกรมคำนวณสินเชื่อ ที่เราสามารถคำนวณได้ด้วยตัวเอง เพื่อลองพิจารณาความสามารถของตนด้วยตนเองก่อน ที่จะไปปรึกษากับธนาคารที่เสนออัตราดอกเบี้ย และโปรแกรมการผ่อนชำระหนี้ ที่น่าสนใจ เป็นขั้นตอนต่อไป

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อเงินสด อนุมัติง่ายที่สุด

ปรกติแล้ว ธนาคารจะใช้คุณสมบัติในแง่ของ อายุ อาชีพ รายได้ ผู้กู้ร่วม ประวัติเครดิต และ ประวัติการชำระหนี้  มาใช้ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ เช่น มีอายุระหว่าง 20-60 ปี หรืออายุผู้ขอสินเชื่อ รวมกับอายุการผ่อนชำระหนี้หมด จะต้องไม่เกิน 60 ปี (บางแห่งอาจผ่อนผันให้ถึง 70 ปี) รายได้ขั้นเริ่มต้นที่ 10,000 บาทต่อเดือน และสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีรายได้ประจำ ประวัติการโอนเงินสม่ำเสมอเข้าบัญชี ประวัติการออม การมีวินัยที่ดีในการใช้เงิน ก็จะสามารถนำมาให้ธนาคารพิจารณาได้

ทั้งนี้ ไม่ว่าท่านจะทำอะไร มีรายได้เท่าไร หากมีประวัติทางการเงินที่ดี ท่านก็มีสิทธิขอสินเชื่อเงินสด อนุมัติง่ายที่สุดสำหรับที่พักอาศัย ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *